Hoe berekenen we de opbrengst van zonnepanelen? Allereerst is het natuurlijk onmogelijk om de opbrengst exact per jaar te berekenen. Dit komt omdat er het ene jaar meer zonuren zijn dan het andere jaar. Maar toch kunnen we de jaaropbrengst prima berekenen. Uiteraard kan dit het ene jaar ver overschreden worden, en het andere jaar niet of nauwelijks gehaald. Het blijft een geschatte verwachtte opbrengst. Allereerst moeten we even wat technische begrippen bespreken.

Wattpiek 
Het vermogen van elk zonnepaneel word uitgedrukt in Wattpiek, afgekort als Wp. Het aantal wattpiek’s per zonnepaneel houd in dat een paneel zoveel Watt per uur kan opwekken.

Kilowatt uur
Op de afrekening van de energieleverancier word gesproken over Kilowatt uur, afgekort als kWh. Dit is dus het stroomgebruik van een bepaalde periode. 

Je wilt dus graag het aantal Wp’s van een zonnepaneel omrekenen naar kWh. Zo kun je vergelijken hoe ver de stroomrekening verlaagd kan worden. Hiervoor hebben we de richting van de zonnepanelen nodig, dus de richting waarop de zonnepanelen gericht worden. Dit kan zijn op west, zuidwest, zuid, zuidoost, oost, noordoost, noord, noordwest. Om dit overzichtelijk te maken hebben we dit in een tabel gezet:

Zoals je hiernaast ziet word er per dakhelling en per richting een getal weergegeven. Dit getal is het percentage waarvan je kan uitgaan voor je jaaropbrengst in kWh. Je hebt verschillende hoeken waarin zonnepanelen gelegd kunnen worden. Bij een schuin dak heb je hier weinig keus in. Hiernaast hebben we 15º, 30º, 45º, 60º, 75º en 90º, wat ongeveer wel de meest standaard hoeken zijn. Heb je een andere hellingshoek, kun je die in verhouding stellen tot de dichtstbij geleggen hoeken. (dus 68º op west is dan ongeveer 65%)

Als voorbeeld: Je hebt een paneel van 500Wp op zuid, en de helling van het dak is 30º. Dan heb je een rendement van 100% en kun je dus de 500Wp overzetten naar 500kWh per jaar.

Als je meerdere panelen hebt die  dezelfde richting liggen, kun je het aantal Wp’s eerst optellen. 

Als voorbeeld: Je hebt 3 panelen van 400Wp op zuidoost liggen, op een dakhelling van 75º. 
Het rendement bereken je dan als volgt: 3x400Wp is 1200Wp. 
Het rendement bij 75
º op zuidoost is 75%. 75% van 1200Wp is 900kWh per jaar.

Als er meerdere richtingen of hellingen zijn bereken je elke deel individueel en tel je daarna bij elkaar op om de jaarlijkse verwachte opbrengst te krijgen.
Als je verschillende types zonnepanelen naast elkaar legt, kan je de Wp’s gewoon bij elkaar optellen. Let wel op dat dit mogelijk is met de omvormer, door bijvoorbeeld gebruik van een micro omvormer te maken. Bij het gebruik van een string omvormer kan je niet zonder meer verschillende types panelen door elkaar heen leggen.

Uiteraard is de opbrengst ook afhankelijk van het type omvormer. Bij een micro omvormer, of bij gebruik van optimizers is het rendement zeer goed. Bij een string omvormer is dat bij normale omstandigheden ook het geval, echter kan daar wel 1 paneel dat slecht is, de volledige opbrengst naar beneden trekken. Omdat de zonnepanelen dan serie geschakeld zijn, wekken de panelen op, naar wat het slechtste paneel op dat moment doet. Dus als 1 paneel smerig is, of beschadigd, trekt dat van de gehele installatie de opbrengst naar beneden.

Let ook op of er obstakels in de buurt zitten. Een schoorsteen of pijp kan schaduw op de panelen laten vallen, waardoor de opbrengst omlaag gaat. Ook een hoge muur naast of voor de zonnepanelen verminderd de opbrengst. Dit zijn factoren die moeilijk te berekenen zijn. Mocht je enkele panelen hebben die op zulk een situatie komen te liggen, zorg er dan in de eerste plaats voor dat je micro-omvormers hebt, of optimizers. In de tweede plaats zou je een aantal panelen extra neer kunnen leggen om het verlies in rendement op te kunnen vangen.